Agro Bio ANDERcontrol  (Amblyseius andersonil) 25.000/koker
Artikelnummer: 06069810044
ANDERcontrol bevat de roofmijt Amblyseius andersoni. De roofmijt is een belangrijke bestrijder van kasspint (Tetranychus urticae). Ook heeft hij effect op andere spintmijt soorten zoals: fruitspint, citrusmijt en diverse gal- en roestmijtsoorten.
Biologische middelen
Koker
Koker