Tarwe winter Keitum ontsmet 25 kg
Artikelnummer: 08021400032
Nieuwe Duitse voertarwe met zeer hoge opbrengsten op zand- en kleigronden. Het ras kent een vlotte voorjaarsontwikkeling waardoor de grond al vroeg in het voorjaar is bedekt en dat veel koolstof en organische stof op kan leveren voor de bodem.
Zaaigranen
Kg
1000